Uusia toimareita / New officers!

Materiaali-insinöörikillan hallitus on valinnut uusia toimihenkilöitä loppuvuodeksi. He ovat fuksiperämiehet Kaisa Mikkola ja Wiljami Rajala sekä ATK-vastaava Oskari Qvick. Samalla tapahtumatoimari Annika Tuoresjärven ja vanhan fuksiperämiehen Tuomas Ekon pestit loppuivat.

The board of the guild has chosen new officers for the rest of the year. They are fuksi officers Kaisa Mikkola and Wiljami Rajala, plus IT-officer Oskari Qvick. At the same time event officer Annika Tuoresjärvi and old fuksi officer Tuomas Eko left their tasks.

Posted in Uncategorized.