Päätösluettelo 7/2016

Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokous 7/2016
11.3.2016 klo 10:15, K0102

4. Läsnöolo- ja puheoikeuden myöntäminen
Myönnettiin Oskari Jessen-Juhlerille läsnäolo- ja puheoikeus tähän kokoukseen.

7. Tilinpäätös 2015
Oskari Jessen-Juhler esitteli vuoden 2015 tilinpäätöksen. Päätetiin hyväksyä vuoden 2015 tilinpäätös esitettäväksi kevään yleiskokouksessa.

8. Toimintakertomus
Stiina Kinnunen esitteli vuoden 2015 toimintakertomuksen. Päätetiin hyväksyä vuoden 2015 toimintakertomus esitettäväksi kevään yleiskokouksessa.

9. Kevään yleiskokous
Päätetiin kevään yleiskokouksen päivämääräksi 7.4.2016 klo 16.15. Paavo lähettää jäsenistölle kokouskutsun, jonka liitteenä on toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015.

Posted in Vanhat päätösluettelot.