Päätösluettelo 7/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 7/2020.

To 20.2.2020 klo 16:00, SJ212A.

4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Myönnetään kiltakummillemme Tuomas Kauppiselle Läsnäolo- ja puheoikeus Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokouksiin vuodelle 2020.

5. Ilmoitusasiat ja saapunut posti

Kiltahuoneelle on saapunut seuraavaa postia:

 • Tietoteekkarikillan 29-vuotisjuhlakutsu
 • INTOn 13-vuotisjuhlakutsu
 • KORKin hallitusnaamaläsy
 • Tekniikka ja talous
 • Skillan hallitusnaamaläsy

8. Tiimien kuulumiset

Hallintotiimi:

 • Materiaaliopin kehitystyöryhmässä keskusteltiin OPS-työ 20-21 tilanteesta sekä OPS-työ 21-24 alustavista suunnitelmista.

Kiltahuonetiimi:

 • Killalla on nyt saatavilla Vihiksiä hintaan 1€/kpl.

9. Jaostokuulumiset

Teekkarikulttuurifoorumi:

 • Foorumi järjestää killoille lukkarikoulutuksen, mihin lähetetään 1-2 jäsentä killan hallituksesta.
 • Keskustellaan myös heikentyneestä tempaus- ja jäynäkulttuurista, ja kannustetaan suurempaan aktiivisuuteen.

TREY:

 • TREYn toimisto muuttaa vanhoihin TTYYn tiloihin, päätaloon.

10. Edustukset

Päätetään tulevista edustuksista:

 • Tietoteekkarikillan 29-vuotisjuhlille kaksi edustajaa.
 • INTOn 13-vuotisjuhlille yksi edustaja.
 • Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n 59-vuotisjuhlille yksi edustaja.

12. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan seuraavien tulevien tapahtumien järjestelyistä:

 • Kaverisitsit 21.2.
 • Semirankka excursio 2.-3.3. : Keskustellaan excun budjetoinnista sekä exculla vierailtavista yrityksistä.
 • Opintoavautumiskahvit 5.3. : Keskustellaan tapahtuman tarjoiluista.
 • Vuosijuhlat 28.3. : Vujutiimi on harjoitellut laserleikkurin käyttöä koristeluita varten. Vuosijuhlat ovat täynnä. Järjestelyt etenevät suunnitelmien mukaan.
 • Sisarkiltasitsit 10.3. : Keskustellaan tapahtuman budjetoinnista.
 • MIKin ja Skillan fuksisitsit 25.3. : Ilmoittautuminen auki tenttiviikon jälkeen. Laulusauna sitsien jälkeen, mikä on auki myös jäsenistölle. Keskustellaan tapahtuman budjetoinnista.
 • Prosessiteekkaripäivät 2.-4.10. : Käydään läpi alustavia suunnitelmia syksyllä järjestettäville prosessiteekkaripäiville.

Lisäksi käydään läpi seuraavat menneet tapahtumat:

 • Fuksien haalarimerkkien ompeluilta
 • Hallituksen iltakoulu
 • Hallituksen virkistäytyminen
 • Ystävänpäiväleffailta

13. Rahat ja talous

Hallitus on päättänyt budjetoida seuraaviin kohteisiin.

 • Semirankka excursio
 • MIKin ja Skillan fuksisitsit
 • Tietoteekkarikillan 29-vuotisjuhlat, yksi lippu
 • INTOn 13-vuotisjuhlat, yksi lippu
 • Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n 59-vuotisjuhlat, yksi lippu
 • Sisarkiltasitsit
 • Opintoavautumiskahvit

16. META

Keskustellaan muista esille tulevista asioista:

 • Vuoden Mikkiläisen ja ansiomerkin saajien valintaprosessi
 • Tutormiitti, fuksien kuulumisia opiskeluun ja työnhakuun liittyen. Keskustellaan myös tutorhakuprosessista.
 • Keskustellaan sometilien käytön kehittämisestä.
Posted in Päätösluettelot.