Päätösluettelo 3/2015

Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokous 3/2015
26.1.2015 kello 18:15, K0102

9. Keskustellaan minne päin kevään excursio suuntautuu.
10. Kyykkäkarsinta Autekin kanssa
Meidän isäntäakseli noutaa saunan avaimet ja avaa saunan. Hallitus nakkeilee ajattoman mukaan.

11. Järjestetään killassa hauskaa puuhaa TTYY-viikon kunniaksi.
12. Päätetään HVS:n kyydeistä, ruokailuista ja aikatauluista.
13. Päätetään 22-vuotisjuhlasitsien teema.
14. TEK-kiltayhdyshenkilön valinta
Hakijoita oli kolme: Hanna Isosalo, Hanna Rautalin ja Liisa Ojaniittu. Haastateltiin kaikki hakijat, minkä jälkeen hallitus äänesti ja valitsi tehtävään Hanna Isosalon.

Posted in Vanhat päätösluettelot.