Päätösluettelo 21/2015

Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokous 21/2015
6.10.2015 kello 16:15, K0101

7. Palaute
Ei saapunutta yleistä palautetta. Kuukauden palaute – palkintoja varten ei enää saa ostettua kahvilipukkeita, joten pitäisi keksiä joku uusi palkinto.
Fuksiexculla paluumatkalla yksi fuksi oksensi bussiin, josta tuli killalle 100 € lisämaksu. Keskustellaan siitä, peritäänkö maksu fuksilta itseltään vai maksaako kilta sen. Ehdotukseksi tuli, että kilta maksaa puolet laskusta ja peritään toiset puolet kyseiseltä fuksilta. Huomautettiin myös, että jatkossa reissuilla pitää tiedottaa osallistujia siitä, että jos tällaista käy jatkossa, niin teosta vastuussa oleva henkilö joutuu maksamaan itse mahdolliset lisälaskut. Jatkossa tulee myös jakaa oksennuspussit jokaiselle henkilökohtaisesti heti matkan alkaessa.

  • Päätös: Päätetään palkita Kuukauden palautteet lämpimällä juomalla ja patukalla tai limsalla limsa-automaatista killassa. Budjetoidaan 50 € fuksiexcun bussin oksennukseen. Peritään toiset 50 € henkilöltä X.

9. Haalaritiimin tilannekatsaus
Tällä hetkellä ollaan yli puolessa välissä tavoitesummasta.

10. Killan uudet myyntiartikkelit
Päätetään ottaa kiltaan myyntiin purkkaa hintaan 0,60 €/pkt ja Skyr-rahkoja hintaan 1,00 €/kpl. Muutetaan myös samalla pitsojen hinnaksi 1,00 €/kpl. Lisäksi nostetaan limsojen hintaa kymmenellä sentillä, hintaan 1,50 €/kpl.

11. Fuksivastaavan pesti
Stiina, Anni-Lotta ja Matti keskustelivat asiasta tänään. Eli haluttaisiin lyhentää fuksivastaavan pestiä kahdesta vuodesta (wapusta kahden vuoden päähän wappuun) toiselle toimarille vuodeksi ja toiselle puoleksi toista vuodeksi. Käytännössä siis tänä vuonna Anni-Lotta ja Matti jatkaisivat hommaa ensi wappuun saakka, jonka jälkeen valittaisiin kaksi uutta toimaria, jotka olisivat Matin rinnalla oppimassa hommia syksyyn saakka. Näistä kahdesta toimarista sitten valittaisiin syksyn yleiskokouksessa uusi fuksivastaava vuodeksi ja toinen jatkaisi puoli vuotta toimarina, kunnes wapun jälkeen valittaisiin taas kaksi uutta toimaria.
Päätetään ehdottaa ylläesitetyn keskustelun mukaista käytäntöä syksyn yleiskokoukselle.

12. Fuksisitsit AuTeKin ja YKIn kanssa
Päätetään pitää yhteiset fuksisitsit AuTeKin ja YKIn kanssa 20.10. bommarissa.Lipun hinnaksi päätettiin 12 €/hlö. Fukseja sitseille otetaan 20 ja vanhoja opiskelijoita 5. Lipunmyynti tapahtuu kiltahuoneella huomenna 7.10. klo 10.

13. Syksyn teemasitsit
Päätetään järjestää yhteissitsit Indecsin ja YKIn kanssa bommarissa 3.12.

14. Vuorimiesyhdistyksen saunailta
Vuorimiesyhdistys haluaa tarjota materiaaliteekkareille saunaillan tarjoiluineen syksyn aikana n. 30–40 hlölle, 3+ -vuosikurssilaisille. Tapahtuman vastuuhenkilönä toimii Ville. Ville ehdottaa sopivia päiviä Vuorimiesyhdistykselle Teekkarisaunan varauskalenterin ja killan tapahtumakalenterin pohjalta.

Posted in Vanhat päätösluettelot.