Päätösluettelo 13/2016

Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokous 13/2016
9.5.2016 klo 13;15, A023

8. Kulkuoikeudet sekä hallituskopin avaimet
Myönnettiin valituille fuksiperämiehille, Tuomas Ekolle ja Mikko Koivulalle kulkuoikeus kiltahuoneelle sekä oikeus hallituskopin avaimeen.

9. Kiltahuoneen sulkeminen kesän ajaksi
Päätetään sulkea kiltahuone (K0104A) jäsenistöltä kevään 4. periodin tenttiviikkojen päätyttyä, kestäen orientaatio/rästitenttiviikon alkuun. Jäsenistö voi anoa puheenjohtajalta kulkuoikeudet kiltahuoneelle kesäksi, esimerkiksi kesäopintojen TTY:llä vuoksi.

 

 

Posted in Vanhat päätösluettelot.