Päätösluettelo 1/2017

Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokous 1/2017
11.1.2017 klo 17:00, TA117

5. Hallituksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja: Vilma Turunen
Excursiovastaava ja varapuheenjohtaja: Ilkka Pääkkönen
Rahastonhoitaja: Kalle Ståhlberg
Tapahtumavastaava: Riku Mäki
Sihteeri: Paavo Peltola
Isäntä: Akseli Lehtinen
Emäntä: Teemu Sillanpää
Fuksikapteeni: Mikko Koivula
Yritysvastaava: Alexander Lindholm
Opintovastaava: Henri Määttä

6. Toimihenkilöiden valinta
Mikki: Antti Fihlman
Minni: Sandra Mäki-Tulokas
Rahastonhoitajan apu: Jan Takala
Alumni- ja yritystoimari: Teemu Vastamäki
Tiedotusvastaava: Juho Kokko
Liikuntavastaava: Suvi Harju
Päätoimittaja: Miika Koivunen
Päätoimittaja ja puuhapete: Aleksi Virtanen
Tapahtumatoimari: Tomi Tamminen
Vujutoimari: Annika Tuoresjärvi
Kv-vastaava: Sanni Palomäki
TEK-kiltayhdyshenkilö: Jenna Suoranta
Graafikko: Lauri Puumalainen
Fuksiperämies (1.5.2017 asti): Tuomas Eko

8. Päätetään killan tilin sekä kassan käyttöoikeuksista
9. Päätetään killan kulkuoikeuksista
12. Päätetään tulevalle vuodelle jaostoissa käyvät henkilöt ja heidän varahenkilöt

13. Vuosijuhlatiimi
Valitaan MIK 24. vuosijuhlan päävastaavaksi Annika Tuoresjärvi.

15. Hankinnat
Päätetään jatkaa lehtien Cosmopolitan ja Tiede sekä Spotifyn tilausta.

16. Kuukauden laji
Jatketaan kuukauden lajia käytäntönä.

19. Tulevat tapahtumat
Keskustellaan killan tulevista tapahtumista.
Kyykkäkarsintasauna 6.2. AuTeKin ja Hiukkasen kanssa.
Muovisauna 21.2. teekkarisaunalla.

20. Kiltahuoneen tilanne
Uusi huone tulee olemaan PB006 ja PB005 yhdistelmä. Tilat saadaan väliaikaisesti käyttöön ennen remonttia.

Posted in Päätösluettelot.