TEK

Tekniikan Akateemiset TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, joka edistää tekniikkaa ihmisen, ylinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. TEK on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä ja noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

  • TEKin sivut http://ww.tek.fi
  • Teekkarin työkirja
  • TEKiin liittyminen on helppoa ja maksutonta opiskelijoille. Voit täyttää hakulomakkeen TEK:n nettisivulla.

TEK-kiltayhdyshenkilö:                                         TEK-opiskelijayhdyshenkilö:

Mira Mustonen                                                          Julius Haapakoski

mira.mustonen@tuni.fi                                             julius.haapakoski@tek.fi

Hyviä syitä kuulua TEKiin:

   • Opiskelijajäsenyys on ilmainen
   • Jäsenetuudet
   • IAET -kassa
   • Edunvalvonta
   • TEKrekry

Apu ongelmatilanteisiin

TEKin jäsenmaksuun sisältyy vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, henkilö- ja esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja ja TEKin lakimiehiltä voi ja pitää kysyä neuvoa työsuhdekysymyksissä. Kysymyksiin vastataan sekä puhelimitse että sähköpostitse. Tarvittaessa voidaan myös sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Täältä (http://www.tek.fi/index.php?id=95) pääset tutustumaan tarkemmin TEKin jäsenilleen tarjoamiin oikeudellisiin palveluihin.