MIKin hallitus vuodelle 2017 / MIK’s board for the year 2017

Materiaali-insinöörikillan hallitus vuodelle 2017 on valittu, ja hallitus on valinnut itselleen toimihenkilöt. Ensi vuoden toimintaa vetävä kokoonpano on seuraava:

Hallitus:
Puheenjohtaja: Vilma Turunen
Excursiovastaava, vpj: Ilkka Pääkkönen
Sihteeri: Paavo Peltola
Opintovastaava: Henri Määttä
Rahastonhoitaja: Kalle Ståhlberg
Yritysvastaava: Alexander Lindholm
Emäntä: Teemu Sillanpää
Isäntä: Akseli Lehtinen
Tapahtumavastaava: Riku Mäki
Fuksikapteeni: Mikko Koivula

Toimihenkilöt:
Tiedotusvastaava: Juho Kokko
Mikki: Antti Fihlman
Minni: Sandra Mäki-Tulokas
Rahiksen apu: Jan Takala
Kv-vastaava: Sanni Palomäki
Alumni- ja yritystoimari: Teemu Vastamäki
Liikuntavastaava: Suvi Harju
Fuksiperämies: Tuomas Eko
Päätoimitus: Miika Koivunen
Päätoimitus & puuhapete: Aleksi Virtanen
Tapahtumatoimari: Tomi Tamminen
Vujutoimari: Annika Tuoresjärvi
Graafikko: Lauri Puumalainen
TEK-kiltayhdyshenkilö: Jenna Suoranta

Onnea valituille!

**In English**

MIK’s board for the year 2017 has been chosen, and the board has chosen the officials needed. Next year’s group to run the guild is:

Board:
Chairman: Vilma Turunen
Excursion official, vice-chair: Ilkka Pääkkönen
Secretary: Paavo Peltola
Studies official: Henri Määttä
Treasurer: Kalle Ståhlberg
Corporate relations: Alexander Lindholm
Hostess: Teemu Sillanpää
Host: Akseli Lehtinen
Event official: Riku Mäki
Fuksi captain: Mikko Koivula

Officials:
Information official: Juho Kokko
Mickey: Antti Fihlman
Minney: Sandra Mäki-Tulokas
Cashier’s help: Jan Takala
International official: Sanni Palomäki
Alumni & corporation official: Teemu Vastamäki
Sports official: Suvi Harju
Fuksi officer: Tuomas Eko
Editor-in-chief: Miika Koivunen
Editor-in-chief & bob the builder: Aleksi Virtanen
Event help: Tomi Tamminen
Anniversary official: Annika Tuoresjärvi
Graphic artist: Lauri Puumalainen
TEK contact person: Jenna Suoranta

Congrats!

Posted in Uncategorized.