Edunvalvonta

Killan tehtäviin kuuluu valvoa Materiaalitekniikkaa opiskelevien etua opintoihin liittyvissä asioissa. Vaikuttamistyötä tehdään mm. Materiaaliopin laboratorion suuntaan. Tästä esimerkkinä kiltahuoneella säännöllisesti järjestettävät opintoavautumiskahvit, joissa opiskelijat voivat esittää materiaalitekniikan laitoksen henkilökunnalle kysymyksiä ja palautetta kurssien toteutuksesta.

Opiskelijalla on oikeudet ja velvollisuudet opintohin liittyen. Ne pääset lukemaan TREYn sivuilta. Jos koet, että oikeuksiasi on rikottu, ole yhteydessä killan opintovastaavaan, niin katsotaan yhdessä mitä voidaan tehdä.

Killan edunvalvojat

Edunvalvojiin kuuluvat killan opintovastaava, hallopedit, ja edaattorit.

Opintovastaava

Opintovastaava pitää yhteyttä Materiaaliopin laboratorioon ja opetushenkilökuntaan, sekä vie opiskelijoiden palautetta heille, tiedottaa opiskeluun liittyvistä asiosita jäsenistölle ja pitää yhteyttä killan hallopedeihin.

Ole yhteydessä, jos sinulla on palautetta opitoihin, kursseihin tai edunvalvontaan liittyen.

Hallopedit

Hallinnon opiskelijaedustajat, tuttavallisemmin hallopedit, ovat opiskelijoiden edustajana yliopistomme hallinnossa. He toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä edustaen laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita. Hallopediksi voi hakeutua avoimissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. 

Hallopedina pääset vaikuttamaan yliopistoyhteisöämme koskeviin asioihin. Jos haluat opiskelun ohessa ajaa ja valvoa kaikkien opiskelijoiden etuja, on mahdollisuutesi koittanut päästä osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa! Mikään kokoustelun ja opiskelijavaikuttamisen konkari sinun ei tarvitse olla, tärkeintä on olla vahvasti motivoitunut hoitamaan toimensa mallikkaasti. 

Yliopiston hallinnossa on monia tahoja, joissa myös opiskelijoilla on oma edustuksensa. Hallinnon opiskelijaedustajia, hallopedeja, on muun muassa konsistorissa, tiedekuntaneuvostoissa ja tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä. 

Ole yhteydessä, jos sinulla on näkökulmia, ideoita, palautetta opiskeluun ja yliopiston kehittämisestä tai jos haluat kuulla lisää hallopedinä toimimisesta.

Edaattorit

Ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassa käyttää 49-jäseninen edustajisto, joka valitaan vaaleilla kahden vuoden välein. Se valitsee ylioppilaskunnan hallituksen ja päättää TREYn suurista linjoista, kuten strategiasta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Kaikilla TREYn jäsenillä on läsnäolo-oikeus edustajiston kokouksissa.

Jesse Savolainen, MEMES 2.0EB, @Safwolain