Päätösluettelo 7/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 7/2020.

To 20.2.2020 klo 16:00, SJ212A.

4. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen

Myönnetään kiltakummillemme Tuomas Kauppiselle Läsnäolo- ja puheoikeus Materiaali-insinöörikillan hallituksen kokouksiin vuodelle 2020.

5. Ilmoitusasiat ja saapunut posti

Kiltahuoneelle on saapunut seuraavaa postia:

 • Tietoteekkarikillan 29-vuotisjuhlakutsu
 • INTOn 13-vuotisjuhlakutsu
 • KORKin hallitusnaamaläsy
 • Tekniikka ja talous
 • Skillan hallitusnaamaläsy

8. Tiimien kuulumiset

Hallintotiimi:

 • Materiaaliopin kehitystyöryhmässä keskusteltiin OPS-työ 20-21 tilanteesta sekä OPS-työ 21-24 alustavista suunnitelmista.

Kiltahuonetiimi:

 • Killalla on nyt saatavilla Vihiksiä hintaan 1€/kpl.

9. Jaostokuulumiset

Teekkarikulttuurifoorumi:

 • Foorumi järjestää killoille lukkarikoulutuksen, mihin lähetetään 1-2 jäsentä killan hallituksesta.
 • Keskustellaan myös heikentyneestä tempaus- ja jäynäkulttuurista, ja kannustetaan suurempaan aktiivisuuteen.

TREY:

 • TREYn toimisto muuttaa vanhoihin TTYYn tiloihin, päätaloon.

10. Edustukset

Päätetään tulevista edustuksista:

 • Tietoteekkarikillan 29-vuotisjuhlille kaksi edustajaa.
 • INTOn 13-vuotisjuhlille yksi edustaja.
 • Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n 59-vuotisjuhlille yksi edustaja.

12. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan seuraavien tulevien tapahtumien järjestelyistä:

 • Kaverisitsit 21.2.
 • Semirankka excursio 2.-3.3. : Keskustellaan excun budjetoinnista sekä exculla vierailtavista yrityksistä.
 • Opintoavautumiskahvit 5.3. : Keskustellaan tapahtuman tarjoiluista.
 • Vuosijuhlat 28.3. : Vujutiimi on harjoitellut laserleikkurin käyttöä koristeluita varten. Vuosijuhlat ovat täynnä. Järjestelyt etenevät suunnitelmien mukaan.
 • Sisarkiltasitsit 10.3. : Keskustellaan tapahtuman budjetoinnista.
 • MIKin ja Skillan fuksisitsit 25.3. : Ilmoittautuminen auki tenttiviikon jälkeen. Laulusauna sitsien jälkeen, mikä on auki myös jäsenistölle. Keskustellaan tapahtuman budjetoinnista.
 • Prosessiteekkaripäivät 2.-4.10. : Käydään läpi alustavia suunnitelmia syksyllä järjestettäville prosessiteekkaripäiville.

Lisäksi käydään läpi seuraavat menneet tapahtumat:

 • Fuksien haalarimerkkien ompeluilta
 • Hallituksen iltakoulu
 • Hallituksen virkistäytyminen
 • Ystävänpäiväleffailta

13. Rahat ja talous

Hallitus on päättänyt budjetoida seuraaviin kohteisiin.

 • Semirankka excursio
 • MIKin ja Skillan fuksisitsit
 • Tietoteekkarikillan 29-vuotisjuhlat, yksi lippu
 • INTOn 13-vuotisjuhlat, yksi lippu
 • Oulun yliopiston Prosessikilta ry:n 59-vuotisjuhlat, yksi lippu
 • Sisarkiltasitsit
 • Opintoavautumiskahvit

16. META

Keskustellaan muista esille tulevista asioista:

 • Vuoden Mikkiläisen ja ansiomerkin saajien valintaprosessi
 • Tutormiitti, fuksien kuulumisia opiskeluun ja työnhakuun liittyen. Keskustellaan myös tutorhakuprosessista.
 • Keskustellaan sometilien käytön kehittämisestä.

Päätösluettelo 6/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 6/2020.

To 13.2.2020 klo 16:00, PA103.

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti

Kiltahuoneelle on saapunut seuraavaa postia:

 • Tekniikka ja talous
 • Cosmopolitan

9. Kiltahuone

Cosmopolitan-lehden toimittaminen loppuu, joten saamme maaliskuun numeron sijasta Fit-lehden maaliskuun numeron. Lisäksi hyvityksenä saamme huhti- ja toukokuun Fit-lehdet. Tämän jälkeen kumpaakaan Cosmopolitania eikä Fit-lehteä killallemme enää toimiteta.

Jäsenistölle tehdyn mediakyselyn vastauksien perusteella hallitus on päättänyt tilata loppukevääksi Ruutu+-palvelun. Syksyllä mietitään lehtitilauksia uudelleen.

10. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan seuraavista tulevista tapahtumista:

 • Sisarkiltasitsit 10.3. : Päätetään vieraspaikkakuntalaisten yövalvojat.
 • Haalarimerkkien ompeluilta 17.2. : Keskustellaan fukseille suunnatun merkkiompeluillan järjestelyistä.
 • Fuksineuvoston laskiaisrieha 20.2. : Keskustellaan MIKin vetämästä rastista fuksineuvoston laskiasriehassa.
 • Kaverisitsit 21.2. : Käydään läpi kaverisitsien valmistelut.
 • Ystävänpäiväleffailta 14.2. : Järjestetään ystävyyden kunniaksi killalla ystävänpäivänä leffailta.

Lisäksi käydään läpi seuraavien menneiden tapahtumien dokumentaatiot:

 • Bingoilta
 • Laitoskahvit

11. Rahat ja talous

Hallitus on päättänyt budjetoida seuraaviin kohteisiin.

 • Ruutu+- tilaus
 • Kaverisitsit
 • Fuksien haalarimerkki-iltama

Päätösluettelo 5/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 5/2020.

To 6.2.2020 klo 16:00, PA103

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti

Kiltahuoneelle on saapunut seuraavaa postia:

 • Tekniikka ja talous
 • Tiede
 • Haalarimerkkilasku

6. Tiimien kuulumiset

Hyvinvointitiimi:

 • Helmikuun lajikokeilu on päätetty: tennis. Lisätietoja myöhemmin.

7. Jaostokuulumiset

ENS ohjausryhmä ja persuTTI:

 • Muutoksia suunnitteilla vuosien 2021-2024 opetussuunitelmiin.
 • Kaikupalautejärjestelmään muutoksia, yhtenäistetään palautejärjestelmää keskustakampuksen kanssa.

9. Kiltahuone

Päätetään lopettaa Cosmopolitan-lehden tilaus, sillä sen viimenen numero saapuu helmikuussa. Lisäksi päätetään muuttaa raerajavartiosto- ja TVIK-logohaalarimerkkien hinnaksi 1€.

10. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan seuraavista tulevista tapahtumista:

 • MIKin vuosijuhlat : Käydään läpi juhlien aikataulut ja järjestely läpikotaisesti. Päätetään pääsylippujen hinnoista niiden henkilöiden kohdalla, jotka saavat pestinsä/asemansa vuoksi alennusta vuosijuhlalipusta.
 • Kaverisitsit 21.2. : Sitsit täynnä ja nakkilaiset hommattuna.
 • Sisrakiltasitsit 10.3. : Päätetään neljä yövalvojaa valvomaan vierailijoiden majoitusta.
 • Semirankka excursio 2.-3.3. : Vierailut ainakin Leomuovilla ja EOSilla.
 • Fuksineuvoston laskiaisrieha 20.2. : Järjestetään tutorporukalla ohjelmaa tapahtumaan.

Lisäksi käydään läpi seuraavat menneet tapahtumat:

 • Haalarisauna
 • Hallituksenvaihtosauna

11. Rahat ja talous

Hyväksytään seuraavat ry:lle saapuneet laskut:

 • MediaDrive, MIK-gallerian ylläpitomaksu
 • KORK ry, kyykkäkarsintasaunan kulujen tasaus
 • Tampereen Teekkarit ry, teekkarisaunan vuokra
 • Suomen hostingpalvelu oy, nettisivut
 • Turun haalarimerkki Oy, haalarimerkkitilaus

14. META

Keskustellaan muista esille tulevista asioista:

 • Opiskelijamarkkinoinnin parantaminen YKIn kanssa, perustetaan TG-ryhmä ideointia varten.

Päätösluettelo 4/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 4/2020.

Ma 27.1.2020 klo 16:00, PB006.

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti

Kiltahuoneelle on saapunut seuraavaa postia:

 • Tekniikka ja Talous

7. Jaostokuulumiset

Metallinjalostat Ry:

Metallinjalostajien kanssa keskusteliin seuraavaa:

 • Metallinjalostajapäivät 16.-17.4. Imatralla. Mukaan toivottiin myös teekkareita, maksimissaan 10 henkilöä. Lisää infoa tulee myöhemmin.
 • Suunniteltiin toista tapaamista loppuvuodesta, jossa voitaisiin suunnitella yhteistyömahdollisuuksia.

Hovi:

 • Kansallinen tutorhaku auki 3.-16. helmikuuta ja KV-tutorhaku auki 24.2.-8.3.

8. Edustukset

Päätetään tulevista edustuksista seuraavasti:

 • Kaksi henkilöä edustamaan TamArkin 50-vuosijuhlille.
 • Kaksi henkilöä edustamaan kide.appin verkostoitumisiltaan.

9. Kiltahuone

Kiltahuoneelle on nyt asennettu kausivalot luomaan tunnelmaa. Cosmopolitan-lehden toimittaminen loppuu helmikuussa, joten selvitetään sille korvaajaa jäsenistölle tehdyn mediakyselyn perusteella.

10. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan seuraavien tapahtumien järjestelystä:

 • Kaverisitsit 21.2.
 • Semirankka excursio 2.-3.3. Turkuun.

11. Rahat ja talous

Hyväksytään seuraavat ry:lle saapuneet laskut:

 • Heinoon metsästyseura, HVS-mökin vuokra.

Budetoidaan seuraaviin kohteisiin:

 • TamArkin 50-vuotisjuhlalippu

13. META

Keskustellaan muista esille tulevista asioista:

 • Hallitustoiminnan muuttaminen avoimemmaksi jäsenistölle laajempien päätösluetteloiden, sekä niiden mainostamisen kautta. Lisäksi suunnitellaan jäsenistölle avoin hallituksen kokous.
 • Hallitustekstiilien ja kiltatekstiilien hommaaminen. Projekti etenee hitaasti mutta varmasti.

Päätösluettelo 3/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 3/2020.

To 23.1.2020, klo 16:00.

4. Ilmoitusasiat ja saapunut posti

Kiltahuoneelle on saapunut seuraavaa postia:

 • Radikaalin 50-vuotishistoriikki
 • Cosmopolitan-lehti
 • Tekniikka & Talous- lehti

7. Edustukset

Päätetään tulevista edustuksista seuraavasti:

 • Kaksi henkilöä edustamaan Ympäristöteekkarikillan 27-vuotisjuhlille
 • Yksi henkilö edustamaan Puunjalostajakillan 75-vuotisjuhlille
 • Kaksi henkilöä edustamaan Indecsin 34-vuotisjuhlille
 • Kaksi henkilöä edustamaan Kemistikilta ry:n 129-vuotisjuhlille.

9. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan seuraavista tulevista tapahtumista:

 • Hallituksenvaihtosauna 24.1.
 • Semirankka-excursio 2.-3.3.
 • MIKin ja Skillan fuksisitsit 25.3.

Lisäksi keskustellaan seuraavista menneistä tapahtumista:

 • RekryLab

10. Rahat ja talous

Hyväksytään seuraavat laskut:

 • Tampereen korkeakoulusäätiö, lisäavaimia killalle
 • Tampereen teekkarit, teekkarisaunanan ja paljun vuokra
 • Sodexo Oy, Rekrylab edustajien ruokailut

Budjetoidaan seuraaviin kohteisiin:

 • Lisäbudjetointi kiltahuoneen avaimiin
 • 200kpl haalarimerkkejä
 • Ympäristöteekkarikillan 27-vuotisjuhlalippu
 • Puunjalostajakilta ry:n 75-vuotisjuhlalippu
 • Indecs ry:n 34-vuotisjuhlalippu
 • Kemistikilta ry:n 129-vuotisjuhlalippu

13. META

Merkitään muut esille tulevat asiat tiedoksi:

 • Päivitetään MIK-tiedotus TG-kanavan käyttöoikeudet
 • Käydään läpi mediakyselyn tulokset, selvitetään mahdollisuutta aloittaa uusi lehtitilaus Cosmopolitanin tilalle.
 • Käydään läpi kulttuurikyselyn tulokset. Suunnitellaan yhteistyötä kulttuuritoimarin ja liikuntavastaavan välille esimerkiksi lähtemällä jäsenistön kanssa katsomaan jotain urheilutapahtumaa.

Päätösluettelo 2/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 2/2020.

16.1.2020, PA103

7. Edustukset

Päätetään tulevista edustuksista seuraavasti:

 • Kaksi henkilöä edustamaan Sähkökilta ry:n 52-vuotisjuhlille.
 • Kaksi edustajaa Silja Europan verkostoitumisristeilylle.

8. Hallituksen virkistäytyminen

Päätetään järjestää hallituksen virkistäytyminen kerran periodissa. Hallituksen tiimit järjestävät virkistäytymiset vuorotellen.

9. Kiltahuone

Päätetään ostaa kiltahuoneelle kausivalaistus. Lisäksi ostetaan tilapalveluilta 6 kappaletta lisäavaimia kiltahuoneelle hallituksen käyttöön.

10. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan tulevista tapahtumista:

 • Haalarisauna 16.1.
 • Kiltabingo 20.1.
 • Kyykkäkarsinta 23.1.
 • Kaverisitsit 21.2.
 • Hallituksenvaihtosauna 24.1.
 • Prosessiteekkaripäivät

Lisäksi käydään läpi seuraavat menneet tapahtumat:

 • Laitoskahvit
 • KV-info
 • Fuksien etkot lupaustenrikkojaisiin.

11. Rahat ja talous

Hyväksytään seuraavat laskut:

 • Chateau, skumppalasien vuokraus
 • EW Sport Ky, haalaritilaus
 • Nokian panimo, haalaritiimin virvokkeet haalarisaunalle

Budjetoidaan seuraaviin kohteisiin:

 • Sähkökilta ry:n 52-vuotisjuhlalippu
 • Kuusi iloq-avainta kiltahuoneelle
 • Rekrylabin tarjoilut ja edustajien ruokailut
 • Kausivalot killalle
 • Hallituksen virkistäytyminen
 • Kaverisitsit

13. META

Merkitään seuraavat esille tulevat asiat tiedoksi:

 • Kiltatekstiiliprojekti alkaa etenemään
 • Naamaläsyteemaksi päätetään tuninaamateema
 • Selvitetään mahdollisuutta varastotilan saamiseksi killan käyttöön.

Päätösluettelo 1/2020

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 1/2020.

9.1.2020 klo 16:00, TA117.

5. Halituksen järjestäytyminen

Noora Salmela, Puheenjohtaja

Jesse Savolainen, Opintovastaava ja vpj

Elli Alanen, Rahastonhoitaja

Sauli Saarela, Sihteeri

Helmi Ylänen, Tapahtumavastaava

Jenni Silvennoinen, Isäntä

Armi-Tuulia Taivainen, Excursiovastaava

Eero Helmi, Yritysvastaava

Sinianna Kailajärvi, Emäntä

Roosa Herrala, Fuksikapteeni

7. Toimihenkilöiden valinnat

Amanda Uusitalo, Minni

Miika Virpinen, Yritystoimari

Siina Siuvo, Yritystoimari

Heli Karinkanta, Some- ja Tiedotusvastaava

Anni Heikinheimo, Liikuntavastaava

Katariina Kajonen, Rahastonhoitajan apu

Susanna Hopia, KV-vastaava

Mira Mustonen, Puu-hapete

Veikko Kujala, Uravastaava

Helena Hämölä, Tapahtumatoimari

Katja Kivimäki, Tapahtumatoimari ja fuksiperämies

Eetu Venelampi, ATK-vastaava

Samuli Ratas, Graafikko ja Toimittaja

Juho Kokko, Toimittaja ja ulkoexcuvastaava

Jani Jokela, PTP-vastaava

Sandra Mäki-Tulokas, Vujuvastaava

Kaisa Mikkola, Vujuvastaava

Mikko Koivula, Vujuvastaava ja kulttuuritoimari

8. Talousasiat

Päätetään killan tilinkäyttöoikeuksista. Killan tilin pääkäyttöoikeus on rahastonhoitajalla ja tiliin liitetyn maksukortin käyttöoikeus on emännällä.

9. Avainten myöntäminen

Myönnetään kulkuoikeudet kiltaan halukkaille hallituslaisille sekä toimihenkilöille.

13. Edustukset

Päätetään tulevien tapahtumien edustuksista seuraavasti:

Kaksi henkilöä tietojohtajakilta Man@agerin 20-vuotisjuhlille.

Kaksi henkilöä edustamaan Kemiat kohtaa- tapahtumaan Ouluun.

Lisäksi arvotaan saadut kaksi ilmaislippua Stand Up: Rankka Specialiin.

14. Hankinnat

Tehdään kysely jäsenistölle toivotuista media- ja lehtitilauksista.

15. Tulevat tapahtumat

Keskustellaan tulevista tapahtumista:

 • Hallituksenvaihtosauna 24.1.
 • Vuosijuhlat 28.3.
 • Kaverisitsit 21.2.
 • Sisarkiltasitsit 10.3.
 • Haalarisauna 16.1.
 • Kyykkäkarsinta 23.1.
 • Laitoskahvit

16. Kuukauden kulttuuritapahtuma

Tammikuun kulttuuritapahtumana mennään katsomaan DIspeksiä 25.1. Lisäksi tehdään kysely jäsenistölle heitä kiinnostavista aiheista kuukauden kulttuuritapahtumaksi.

17. Kiltahuone

Päätetään kiltahuoneen vakituiseksi aukioloajaksi arkipäivisin kello 9-16. Lisäksi päätetään tehdä haalarimerkkitilaus Tsernobyl-merkeistä.

18. Rahat ja talous

Hyväksytyt laskut:

 • Tiede-lehti

Budejoitoinnit:

 • Man@gerin 20-vuotisjuhlalippu
 • MIKin vuosijuhlat
 • MIKin haalarisauna
 • Kemiat kohtaa- tapahtuma
 • Kyykkäkarsinta

20. META

Merkitään seuraavat muut esille tulevat asiat tiedoksi:

 • Selvitetään nettisivuprojektin tilanne ja suunnitellaan sen jatkamista.
 • Selvitetään mahdollisuutta kiltatekstiilien hommaamiseen.
 • Suunnitellaan vuoden 2020 hallituksen naamaläsyteemaa.

Päätösluettelo 31/2019

Materiaali-insinöörikilta ry:n hallituksen kokous 31/2019

5.12.2019 klo 17:00, Pirkka 6 kattosauna

8. Edustukset

Päätettiin edustajat Tampereen Teekkareiden pikkujouluglögeille.

16. Toimihenkilöiden vapauttaminen tehtävistään

Toimihenkilöt vapautetaan tehtävistään 31.12.2019 klo 23:59 alkaen.