Vaikuttaminen

Hallopedit

Materiaalitekniikan opiskelijat tunnetaan yliopistossamme aktiivisuudestaan opiskelijavaikuttamisessa. Kiltamme jäseniä on runsaasti edunvalvontatehtävissä muun muassa edustajistossa ja hallinnon opiskelijaedustajina. Jäseniämme vaikuttaa myös koulutus- ja sosiaalipoliittisissa sekä kv-jaostossa. Näiden jaostojen lisäksi jokaiselle opiskelijalle avoimen vaikuttamiskanavana toimivat opintokahvit. Opintokahvit on tiedekunnan HallOpEdien järjestämä periodittainen tilaisuus oppia lisää opiskelijavaikuttamisesta ja kertoa esimerkiksi opetuksen kehittämiseen liittyvät ideansa HallOpEdien eteenpäin vietäviksi.

MIKkiläisiä hallopedejä tällä hetkellä ovat:
Henri Määttä
Ilkka Pääkkönen
Mikko Koivula
Paavo Peltola
Liisa Ojaniitty

Hallinnon opiskelijaedustajat, tuttavallisemmin hallopedit, ovat opiskelijoiden edustajana yliopistomme hallinnossa. He toimivat itsenäisinä toimielimen täysvaltaisina jäseninä edustaen laajasti joko koko yliopiston, tiedekunnan tai vaihtoehtoisesti tutkinto-ohjelman kaikkia opiskelijoita – ainoastaan opinnäytetöiden arvosteluun he eivät suoraan voi vaikuttaa. Hallopediksi voi hakeutua avomissa hauissa kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen.

Hallopedina pääset vaikuttamaan yliopistoyhteisöämme koskeviin asioihin. Jos haluat opiskelun ohessa ajaa ja valvoa kaikkien opiskelijoiden etuja, on mahdollisuutesi koittanut päästä osalliseksi opiskelijavaikuttamisen ihmeellistä maailmaa! Mikään kokoustelun ja opiskelijavaikuttamisen konkari sinun ei tarvitse olla, tärkeintä on olla vahvasti motivoitunut hoitamaan toimensa mallikkaasti.

Yliopiston hallinnossa on monia tahoja, joissa myös opiskelijoilla on oma edustuksensa. Hallinnon opiskelijaedustajia, hallopedeja, on muun muassa Tampereen teknillisen yliopiston konsistorissa, tiedekuntaneuvostoissa, opetusneuvostossa, tutkinto-ohjelmien suunnitteluryhmissä sekä kirjaston neuvottelukunnassa. Tämän lisäksi opiskelijaedustus otetaan huomioon monissa eri työryhmissä ja projekteissa TTY:n hallinnossa. Yliopiston hallinnon opiskelijaedustajat valitaan toimiinsa yliopiston johtosäännön mukaisesti kolmen vuoden välein. Tiedekuntaneuvostojen, opetusneuvoston ja konsistorin kohdalla valinnat toimielimiin tekee ylioppilaskunnan edustajisto. Muiden toimielinten kohdalla esityksen nimityksestä päättäville toimielimille tekee ylioppilaskunnan hallitus.

Lisätietoa hallopeditoiminnasta löytyy täältä.
 

Edustajisto

Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan korkeinta päätäntävaltaa nauttii sen edustajisto, joka voidaan jossain määrin rinnastaa Suomen eduskuntaan. Edustajisto koostuu 35 varsinaisesta edustajasta eli edaattorista, jotka on valittu koko koulun sisäisissä edustajistovaaleissa eniten ääniä saaneista opiskelijoista. Kaikki muut vaaleissa ehdolla olleet valitaan varaedaattoreiksi, jotka voivat toimia varsinaisten edaattoreiden sijaisina heidän ollessaan kykenemättömiä tekemään tehtäviään. Viimeisimmät edustajistovaalit järjestettiin vuoden 2015 syksyllä. Edaattoreiden toimikausi kestää 2 vuotta.

Edustajiston tärkein tehtävä on arvioida ja suunnata Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen sekä sihteeristön toimintaa haluamaansa suuntaan. Tyypillisessä tilanteessa TTYY:n hallitus toteuttaa edustajiston päätösten mukaisia toimintamalleja ja esittää tuloksensa edustajiston kokouksessa, jonka aikana edustajisto arvioi työn tulosta sekä muokkaa aiemmin määrittelemiään toimintamalleja tulosten mukaisesti.

Keskeisimmät edustajiston päätöksen aiheet ovat mm. ylioppilaskunnan budjetti seuraavalle tilikaudelle (päätetään, mihin esim. opiskelijoiden ylioppilaskunnan jäsenmaksut käytetään) sekä TTYY:n seuraavan hallituksen kokoonpano. Edustajiston kokouksia järjestetään kerran kuukaudessa kesäkuukaudet lukuun ottamatta. Jokainen TTYY:n jäsen on tervetullut seuraamaan edustajiston kokousta.

Edustajiston kokoukset ilmoitetaan POP:n kalenterissa sekä TTYY:n nettisivuilla. Lisätietoa edustajiston kokoonpanosta löytyy täältä. Mikäli edustajistotoiminta kiinnostaa, on suositeltavaa myös kysyä edustajiston toiminnasta esimerkiksi oman killan edaattoreilta.

Materiaali-insinöörikillan edustajistojäsenet eli edaattorit:
Henri Määttä
Mikko Koivula
Paavo Peltola