TEK

Tekniikan Akateemiset TEK on diplomi-insinöörien ja vastaavan yliopistokoulutuksen saaneiden etu- ja palvelujärjestö, joka edistää tekniikkaa ihmisen, ylinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi. TEK on yksi AKAVAn suurimmista jäsenjärjestöistä ja noin 73 000 jäsenellään maamme suurin diplomi-insinöörien ja arkkitehtien järjestö. Liiton piiriin kuuluu lisäksi merkittävä määrä fyysikkoja, matemaatikkoja ja muita yliopistotutkinnon suorittaneita.

TEK:iin liittyvissä asioissa sinua auttaa


 
 
 
 
 
 
 

TEK-kiltayhdyshenkilö
TEK- opiskelijayhdyshenkilö

Jenna Suoranta
Vesa Taskinen

jenna.suoranta(at)student.tut.fi
vesa.taskinen@tek.fi(at)

puh. 040 709 6675

 

Hyviä syitä kuulua TEKiin:

  • Opiskelijajäsenyys on ilmainen
  • Jäsenetuudet
  • IAET -kassa
  • Edunvalvonta
  • TEKrekry

Apu ongelmatilanteisiin

TEKin jäsenmaksuun sisältyy vastuu- ja oikeusturvavakuutus, joka kattaa oikeudenkäyntikuluja työsuhderiidoissa, henkilö- ja esinevahinkoja sekä varallisuusvahinkoja ja TEKin lakimiehiltä voi ja pitää kysyä neuvoa työsuhdekysymyksissä. Kysymyksiin vastataan sekä puhelimitse että sähköpostitse. Tarvittaessa voidaan myös sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta. Täältä (http://www.tek.fi/index.php?id=95) pääset tutustumaan tarkemmin TEKin jäsenilleen tarjoamiin oikeudellisiin palveluihin.