Kunniajäsenet ja vuoden MIKkiläiset

 

Kunniajäseneksi valitaan yleiskokouksissa aina viiden vuoden välein erityisen ansioituneita MIKkiläisiä, jotka ovat jättäneet jäljen kiltaamme. Tämän suurimman kunnioituksen ovat ansainneet muutama henkilö.

Säännöissämme kunniajäsenyydesä mainitaan seuraavaa: “Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.”

Kunniajäsenet

Jyrki Vuorinen, Juha Nykänen, Toivo Lepistö, Tuomo Tiainen, Pentti Kettunen

 

Materiaali-insinöörikillalla on jokavuotisena perinteenä valita vuosijuhlien yhteydessä vuoden Mikkiläinen, joka on toiminnallansa ja läsnäolollansa toiminut esimerkillisenä Materiaali-insinöörikiltalaisena. Tässä he ovat, ainakin suurin osa:

Vuoden MIKkiläiset

2011: Lauri Niittymäki

2012: Tytti Jaakkola

2013: Riina Maksimainen

2014: Teemu Vastamäki

2015: Miika Koivunen

2016: Lauri Puumalainen