Kunniajäsenet ja vuoden MIKkiläiset

 

Kunniajäseneksi valitaan yleiskokouksissa aina viiden vuoden välein erityisen ansioituneita MIKkiläisiä, jotka ovat jättäneet jäljen kiltaamme. Tämän suurimman kunnioituksen ovat ansainneet muutama henkilö.

Säännöissämme kunniajäsenyydesä mainitaan seuraavaa: “Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.”

Kunniajäsenet

Jyrki Vuorinen, Juha Nykänen, Toivo Lepistö, Tuomo Tiainen, Pentti Kettunen, Mikko Hokka, Nia Korpela, Antti Mutanen

Materiaali-insinöörikillalla on jokavuotisena perinteenä valita vuosijuhlien yhteydessä vuoden Mikkiläinen, joka on toiminnallansa ja läsnäolollansa toiminut esimerkillisenä Materiaali-insinöörikiltalaisena. Tässä he ovat, ainakin suurin osa:

Vuoden MIKkiläiset

2011: Lauri Niittymäki

2012: Tytti Jaakkola

2013: Riina Maksimainen

2014: Teemu Vastamäki

2015: Miika Koivunen

2016: Lauri Puumalainen

2017: Aleksi Virtanen

2018: Lauri Luoto

2019: Katariina Kajonen

2020: Oili Salin